windhunter_academy to centrum szkoleniowe dedykowane branży energetyki wiatrowej

naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług szkoleniowych w zakresie bezpiecznej pracy w środowisku turbiny wiatrowej. Udaje nam się to osiągnąć dzięki bogatej infrastrukturze oraz najwyższej klasy instruktorom.

windhunter_academy jako jedyna w Polsce ma w swojej ofercie pełen pakiet szkoleń wg normy Global Wind Organisation (pobierz certyfikat): Basic Safety Training (working at heights, first aid, manual handling, fire awareness, sea survival) oraz Basic Maintenance Training (BMT), w skład którego wchodzą trzy moduły: hydrauliczny, mechaniczny i elektryczny.

centrum szkoleniowe windhunter_academy wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt szkoleniowy

zapraszamy na wirtualną wycieczkę po naszym ośrodku szkoleniowym i placu treningowym.

naszą pasją jest wiatr, a wizytówką – jakość.

oferta szkoleniowa

monter i serwisant turbin wiatrowych - specjalistyczny kurs zawodowy

zakres szkolenia:

 • wstęp do energetyki wiatrowej
 • elementy finansowania
 • moduł budowlany
 • moduł mechaniczny
 • moduł hydrauliczny
 • moduł elektryczny
 • czujniki elektroniczne
 • moduł kompozytowy
 • budowa turbiny i dokumentacja techniczna
 • język angielski specjalistyczny
 • egzamin


czas trwania:

 • około 80h/11 dni

min./maks. liczba kursantów:

 • 6/20

wymagania formalne:

 • pełnoletność
 • oświadczenie o stanie zdrowia(możliwość pracy na wysokości)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • mile widziane ukończenie szkoły technicznej
 • znajomość podstaw elektroniki, mechaniki i elektryki

ważność certyfikatu:

 • bezterminowy
First Aid

szkolenia dla pracowników energetyki wiatrowej

zakres szkolenia (zatwierdzony przez Siemens):

 • przepisy prawne — globalne i krajowe
 • zawiesia - rodzaje i eksploracja
 • obowiązki i odpowiedzialność hakowa
 • komunikacja między dźwigowym a hakowym
 • praca ludzi w koszu zawieszonym na haku żurawia
 • analiza niebezpieczeństwa zdarzeń i wypadków

czas trwania:

 • 37 godzin (w tym aż 17 godzin zajęć praktycznych!)

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • oświadczenie o stanie zdrowia

ważność certyfikatu:

 • bezterminowy
Working at Heights

zakres szkolenia:

 • regulacje prawne
 • elementy składowe UTB
 • urządzenia zabezpieczające
 • zasady bezpiecznej eksploatacji UTB
 • procedura postępowania podczas wypadku
 • procedura postępowania podczas uszkodzenia UTB
 • zajęcia praktyczne
 • każde szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym
 • także dla obcokrajowców!
 • dodatkowo na życzenie certyfikat UE

czas trwania:

 • 16 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 5/20

wymagania formalne:

 • oświadczenie o stanie zdrowia

ważność certyfikatu:

 • bezterminowy
UTB

zakres szkolenia:

 • regulacje prawne
 • budowa ładowarek teleskopowych
 • zasady bezpiecznej eksploatacji
 • procedura postępowania podczas wypadku
 • procedura postępowania podczas uszkodzenia
 • zajęcia praktyczne
 • każde szkolenie kończy się teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym
 • także dla obcokrajowców!
 • dodatkowo na życzenie certyfikat UE

czas trwania:

 • 16 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 10/20

wymagania formalne:

 • oświadczenie o stanie zdrowia

ważność certyfikatu:

 • bezterminowy
First Aid

zakres szkolenia:

 • przepisy prawa – globalne i krajowe
 • rodzaje obiektów z ograniczonymi przestrzeniami
 • identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • urządzenia pomiarowe do badania składu atmosfery
 • sprzęt ochronny do pracy w ograniczonych przestrzeniach
 • sprzęt asekuracyjny i ratowniczy
 • organizacja pracy w ograniczonych przestrzeniach
 • komunikacja
 • procedury awaryjne
 • zasady udzielania pomocy przedmedycznej

czas trwania:

 • 8 h

min./maks. liczba kursantów:

 • 6/12

wymagania formalne:

 • oświadczenie o stanie zdrowia

ważność certyfikatu:

 • bezterminowy
Confined Spaces

zakres szkolenia:

 • przepisy prawa – globalne i krajowe
 • identyfikacja zagrożeń podczas akcji ratowniczej
 • rozwiązania techniczne stosowane przez różnych producentów turbin wiatrowych
 • dostęp do piasty
 • środki ochrony indywidualnej właściwy dobór i stosowanie
 • sprzęt ratowniczy i ewakuacyjny
 • planowanie i organizacja akcji ratowniczej
 • przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji
 • techniki ewakuacji poszkodowanego – praca w zespole
 • techniki ewakuacji poszkodowanego przez jednego ratownika

czas trwania:

 • 8 h

min./maks. liczba kursantów:

 • 3/6

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie
 • aktualne certyfikaty GWO workingatheights i manual handling

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
Hub Rescue

Global Wind Organisation Basic Safety Training

zakres szkolenia:

 • przepisy prawne — globalne i krajowe
 • wyposażenie i eksploatacja ŚOI (Środków Ochrony Indywidualnej)
 • pionowy system asekuracyjny
 • sposoby użytkowania i kontroli liny asekuracyjnej
 • systemy zabezpieczające (ćwiczenia praktyczne)
 • ryzyko i zagrożenia w pracy na elektrowniach wiatrowych
 • różne rodzaje sprzętu ratowniczego
 • trauma związana z byciem zawieszonym na dużej wysokości
 • ćwiczenia ratownicze w turbinie wiatrowej

czas trwania:

 • 16 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
Working at Heights

zakres szkolenia:

 • przepisy prawne — globalne i krajowe
 • przyczyny pożarów i rozprzestrzenienia się ognia
 • gaszenie pożaru
 • zapobieganie pożarom
 • sprzęt przeciwpożarowy w generatorze turbiny wiatrowej
 • ćwiczenia praktyczne oparte na gotowych scenariuszach

czas trwania:

 • 4 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
Fire Awareness

zakres szkolenia:

 • przepisy prawne regulujące kwestię udzielania I pomocy
 • podstawowa wiedza z zakresu anatomii
 • ocena stanu poszkodowanego
 • znajomość czynników uciażliwych i niebezpiecznych na elektrowniach wiatrowych
 • współpraca ze słuzbami ratowniczymi
 • obsługa AED
 • znajomość zasad i umiejętności udzielania I pomocy osobie przytomnej i nieprzytomnej (teoria i praktyka)
 • zachowanie w nagłych przypadkach (ćwiczenia w oparciu o gotowe scenariusze)

czas trwania:

 • 16 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
First Aid

zakres szkolenia:

 • przepisy prawne — globalne i krajowe
 • ryzyko i zagrożenia w przemyśle wiatrowym
 • anatomia kręgosłupa i świadomość obrażeń
 • kontrola ryzyka oraz normy dotyczące dźwigania i przenoszenia
 • konsekwencje nieprawidłowego wykonywania czynności manualnych
 • techniki bezpiecznego dźwigania i przenoszenia ładunków (ćwiczenia oparte na gotowych scenariuszach)

czas trwania:

 • 4 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
Manual Handling

Sea Survival Zakres szkoleń:

 • przepisy prawne — globalne i krajowe
 • ekspozycja, hipotermia, tonięcie
 • urządzenia zabezpieczające
 • transfer morski
 • bezpieczeństwo podczas instalacji, na statkach oraz w generatorach turbin wiatrowych
 • procedura Człowiek Za Burtą
 • system poszukiwawczo-ratowniczy
 • Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS)
 • przetrwanie w trudnych warunkach morskich - ćwiczenia praktyczne
 • transfer morski - ćwiczenia praktyczne

czas trwania:

 • 12 godzin

min./maks. liczba kursantów:

 • 4/12

wymagania formalne:

 • zaświadczenie lekarskie

ważność certyfikatu:

 • 2 lata
Sea Survival
informacje praktyczne

Każde szkolenie zaczynamy o godzinie 8:00.
Kursanci zobowiązani są przybyć na szkolenie wyposażeni w Środki Ochrony Indywidualnej (kask, uprząż, lonżę, buty robocze, rękawice) oraz odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych.

windhunter_academy zapewnia kursantom ciepły lunch w przerwie szkolenia, a także bez ograniczeń ciepłe i zimne napoje.

Podczas szkolenia kursanci otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. W związku z tym dobrze jest mieć ze sobą nośnik typu laptop, iPad itp. Chcemy w ten sposób wnieść swój mały wkład w ochronę drzew na naszej planecie.

Noclegi
Polecamy bazę noclegową, gdzie na hasło „jestem kursantem akademii_wiatru” powinniście otrzymać rabat:

logowanie
o nas

Nasi instruktorzy są specjalistami w swoich dziedzinach. Mają na koncie po kilkaset godzin szkoleń poprowadzonych wg normy Global Wind Organisation. Z entuzjazmem podchodzimy do naszej pracy, a zadowolenie kursantów jest dla nas najlepszą nagrodą.

kontakt

akademia wiatru sp. z o.o.
Morska 18a
75-221 Koszalin
Polska

telefon +48 94 732 60 40
email kja@akademiawiatru.pl
fax +48 94 732 60 11

NIP: PL 6692510529

nr konta PLN: Deutsche Bank 96191010482271040569390001
nr konta EUR: Deutsche Bank IBAN PL 69 1910 1048 2271 0405 6939 0002
SWIFT: DEUTPLPX

imię i nazwisko

e-mail

Wiadomości

akademia_wiatru jest częścią

Top